Bolsa de emprego do CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

Inicio

Alumnos

Empresas

Remitir Curriculum

Datos do alumno/a

Estudios

Idiomas

Outros

Disposición a cambiar de residencia

LOPD

O tratamento dos datos de carácter persoal que se realice a través deste sitio web estará suxeito ao establecido na Lei orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, e no resto da normativa de aplicación. Os datos que se recollan trasladaranse informaticamente ou arquivaranse co consentimento do cidadán, que ten dereito a decidir quen pode ter os seus datos, para que os usa, solicitar que estes sexan exactos e que se utilicen para o fin para que se recollen, coas excepcións previstas na lexislación vixente.